Τι πρέπει όμως να προσέχουμε!!!


- Τεχνική υποστήριξη

- Τα κουφώματα να φέρουν την σήμανση CE που αφορά την πιστοποιημένη κατασκευή του βάση προτύπου. 

- Ασυνείδητους επαγγελματίες 

UA-41461112-1