Είμαστε πάντα δίπλα σας, εάν συμβεί κάτι στο έργο. Εάν έχετε προβλήματα με την κατασκευή της κατοικίας και τις υπηρεσίες συντήρησης, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την επίλυσή τους. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε μόνο υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή

UA-41461112-1